Õpivisiit Ukrainast Eestisse

 

Täna saabub Eesti arengukoostöö programmi projekti „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ raames Eestisse õpivisiidile rühm Ukraina haridustöötajaid ja lapsevanemaid Lvivist, Pustomiti ja Gorodoki linnadest, kes tutvuvad Eesti lasteaedades ja koolides õuesõppe, väärtuspõhise juhtimise ja erivajadustega laste õpetamisega. Õpivisiit kestab 22. septembrini.

Nad külastavad Tallinna Ühisgümnaasiumi, Tallinna Lasteaeda Sipsik, Rannamõisa Lasteaeda, Vääna Mõisakooli, Randvere Kooli ja Lehola Keskkonnahariduskeskust.

Projekt „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ keskendub Lvivi ja Lvivi oblasti 38 lasteaia ja kooli keskkonnaharidusliku tegevuse edendamisele, turvalise õpikeskkonna loomisele ning kriisist tingitud pingete leevendamise metoodika tutvustamisele lastevanematele, õpetajatele ja haridusametnikele. Kahe aasta jooksul toimub neli haridustöötajate ja lastevanemate õpivisiiti, kokku tutvub Eesti haridusasutuste hea kogemusega ligi 50 inimest. Eesti eksperdid viivad Lvivis läbi koolitusi haridusametnikele, haridusasutuste juhtidele ja õpetajatele.

Ukraina haridustöötajad, kes on juba Eesti kogemusega tutvunud, leiavad, et meie haridusasutused töötavad väga kaasaegses õpikeskkonnas ning hindavad siinsete kolleegide avatust. Nad kinnitavad, et on saanud siit palju mõtteid, kuidas enda koole demokraatlikumaks ja õppimist lastele huvitavamaks muuta. Senisest rohkem on kasutusel õuesõpet, keskkonnateadlikkuse kujundamisele õpilaste pööratakse suuremat tähelepanu. Samuti on projektikoolituste käigus õpitud häid võtteid kriisiolukorras toimimiseks ja hariduslike erivajadustega lastele meeldivama ja tulemuslikuma õpikeskkonna loomiseks.