Seminarid Lvivis

Eesti arengukoostöö projekti „SCALE: Jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ raames viime 5.-10. juunini läbi 12 seminari õpetajatele, direktoritele ja koolipsühholoogidele. Seminarid toimuvad Lvivis, Gorodokis ja Pustomitovskis. Direktorite seminarid strateegilisest planeerimisest viivad läbi Georg Aher ja Martin Aher, õpetajate seminarid keskkonnaharidusest ja aktiivsetest õppemeetoditest Eve Külmallik ja Sirje Aher ning koolipsühholoogide seminarid praktilistest võtetest töös erivajadustega lastega Ene Pill. Kokku võtab seminaridest osa ligikaudu 250 haridustöötajat.