Õppematerjalid lasteaedadele ja koolidele


Belgia õppematerjal "Terra on haige"

 

SA KIK toel 2012. aasta jooksul valminud 3. klassi õpilastele mõeldud raamatuseeria "Luubi all" võimaldab kasutada kõiki kuut tavalistest selgrootutest rääkivat raamatut üheaegselt klassis. Õpilased jagatakse rühmadesse. õpilastele antakse raamatud ja tööülesanded. Pärast kokkuvõtete tegemist saavad õpilased ülevaate kõikidest käsitletud liikidest. Materjalid leiad siit:

Herilane

Kiil

Kärbes

Puuk

Vihmauss

Vähk

 

Projekti "Uute õuesõppe võimaluste loomine lasteaia lastele Ida-Virumaal" materjalid leiad aadressilt:

http://linnaaiad3.wordpress.com/

Projekti "Aastaring looduses. Temaatiline aktiivõpe lastele õpetajate aktiivõppepäevade alusel" Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajatele materjalid leiad projekti kodulehelt

http://aastaringis.wordpress.com/

Projekti viime läbi koostöös Lehola Keskkonnahariduskeskusega ja SA KIK toel.

Projekti "Õppepäevad Tallinna looduskaitsest algklasside õpetajatele" käigus valminud õpiülesanded algklasside õpilastele parkides õppimiseks leiate siit.

Projekti "Aastaring looduses", mis viidi läbi 2012.a. Saaremaal, materjalid leiate projekti kodulehelt http://aastaringis.wordpress.com/

Jaanuaris 2012.a. alustasime uut projekti: "Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele". Projekti toetab SA KIK. Projekti käigus väljatöötatud õppemeterjalid on lehel http://linnaaiad2.wordpress.com

Septembris 2011.a. lõppenud projekti "Loodushariduslik koolitus ja õppematerjalid Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade koostöös" raames väljatöötatud õppematerjalid leiate aadressilt http://linnaaiad.wordpress.com/

Projekti toetas SA KIK. 

Septembris 2011.a. lõppenud projekti "Loodusõpe lasteaia õuealal", mille läbiviijad me olime Tallinna Linnupesa Lasteaia tellimusel, materjalid leiate järgnevalt aadressilt http://paliris.wordpress.com/

Projekti toetas SA KIK.

SA Ülikoolide Keskus Saaremaal tellimusel läbiviidava projekti "Aastaring looduses 2011-2012" raames valminud õppematerjalid leiate aadressilt http://aastaring.wordpress.com/

Aastaringi   projekti toetas SA KIK.

Läti Loodusmuuseumi lasteraamat lõhest on siin

SA Ülikoolide Keskus Saaremaal projekti "Aastaring looduses 2009-2010" raames valminud õppematerjalid. Projekti toetas SA KIK.

Koolituse "Tallinna looduskaitse õppekavas" osavõtjate poolt tehtud fotod Tallinna looduskaitseobjektidest leiate siit.

Projekti ”Elukooslused. Praktiline ja e-õpe” materjalid leiate lehelt http://elukooslused.wordpress.com/. Koolituse jooksul LeMill keskkonnas tehtud kogumikud 6. klassi loodusõpetuse õpetamiseks leiate siit.

Projekt toimub KIKi toel.

Projekti  ”Tuult tuulikutele 2” materjalid leiate lehelt

http://tuulttuulikutele.wordpress.com/

Projekt toimus KIKi toel.

 KIKi toel viisime 2007. aasta augustist kuni 2008. aasta septembrini läbi looduskoolituse lasteaia- ja algklassiõpetajatele. Koolituse käigus valminud kodutöödega - õpetajate vastustega laste küsimustele ning teemadega seonduvate aktiivtegevustega saate tutvuda siin

Tallinna üldhariduse arengukava koostamise käigus läbi viidud küsitluste ülevaateid näeb aadressil http://www.haridus.ee/et/haridusamet/teave/uuringud

Tallinna ja Pärnu lasteaednike keskkonnaharidusprojekt, mille käigus on valminudillustreeritud bioloogiliselt õige sisuga kirjanduslikus vormis jutukesed. Juttude peategelaseks on fantaasiaolend Nähka, kelle soovi loodust tundma õppida aitavad täide viia August, Juuli ja paljud loomad ning teised tegelased.