Rohelisest koolist

Rohelise kooli programmi raames toimuvad igas kuus seminarid Tallinnas, Pärnus, Rakveres ja Tartus. Osavõtvad koolid ja lasteaiad tutvustavad keskkonnahariduse kujundamist oma asutuses, samuti arutame mitmetel keskkonnateemadel. Seminaride toimumisaegu näeb aadressil https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Seminarid. Valmimas on ka õppematerjal ÜRO kestliku arengu eesmärkide käsitlemise toetuseks 15-18 aastaste õpilastega. Elektroonilisi tööjuhiseid näeb http://hared.ee/sdgjuhised, valmib ka trükitud kaartide komplekt.