Koostöö Ukraina haridustöötajatega jätkub

Augustis alanud arengukoostöö programmi projekti „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ raames on 23.-27. jaanuaril Eestis õpivisiidil rühm Ukraina haridustöötajaid Lvivist ja Lvivi oblastist. Haridusasutuste direktorid ja haridusosakondade juhid tutvuvad Eesti lasteaedades ja koolides keskkonnahariduse korralduse, väärtuspõhise juhtimise ja kriisiohjamisega.

Haridustöötajad külastavad Tallinna Lasteaeda Sinilind, Eralasteaeda „Naba“, Tallinna Reaalkooli, Saue Gümnaasiumi, Kurtna Lasteaed-Põhikooli, Peetri Lasteaed- Põhikooli ja Tallinna Perekeskust. Tallinna Haridusametis tutvutakse kohaliku omavalitsuse ülesannetega kooli pidajana.

Projekt „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ keskendub Lvivi ja Lvivi oblasti 38 lasteaia ja kooli keskkonnaharidusliku tegevuse edendamisele, turvalise õpikeskkonna loomisele ning kriisist tingitud pingete leevendamise metoodika tutvustamisele lastevanematele, õpetajatele ja haridusametnikele. Kahe aasta jooksul toimub neli haridustöötajate ja lastevanemate õpivisiiti, kokku tutvub Eesti haridusasutuste hea kogemusega ligi 50 inimest.

Projekt kavandati kooskõlas 2013.-2015. aastal läbiviidud arengukoostöö projekti „Demokraatlik jätkusuutlik haridus“ tulemustele ning arvestades Lvivi koostööpartnerite soove. Nii eelmist kui praegu käimasolevat projekti juhib MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, seda finantseerib Välisministeerium Eesti arengukoostöö programmi kaudu.