Alustame uut arengukoostööprojekti Ukrainas

Meie projektitaotlus "SCALE: Jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil" sai välisministeeriumi arengukoostöö komisjonilt positiivse hinnangu ning välisministri heakskiidu. Projekti otsustati rahastada. Projekti elluviimise periood on  17.08.2016-15.08.2018. Tehes koostööd olemasolevate partneritega ja kasutades 2013.-2015. aastal läbiviidud arengukoostöö projekti „Demokraatlik jätkusuutlik haridus“ tulemusi, toetatakse 34 Lvivi linna ja oblasti haridusasutuse arengut, haridusosakondade pädevuse tõstmist demokraatlike otsustusprotsesside rakendamisel ja kriisisituatsiooni mõjude leevendamisel nii otsustajate, õpetajate, õpilaste kui lastevanemate tasandil. Keskendutakse lasteaedade ja koolide keskkonnaharidusliku tegevuse edendamisele, turvalise õpikeskkonna loomisele ning kriisist tingitud pingete leevendamise metoodika tutvustamisele lastevanematele, õpetajatele ja haridusametnikele. Eelmise projekti pilootharidusasutused on igaüks mentoriks veel neljale haridusasutusele. Toimuvad haridustöötajate ja lastevanemate õpivisiidid Eestisse. Meil on väga hea meel jätkata koostööd oma partneritega Lvivis.