Esimene rühm Ukraina haridustöötajaid õpivisiidil

10.-15. oktoobril 2016 viibib Eestis Ukraina haridustöötajate rühm Lvivist ja Lvivi oblastist. Haridusasutuste direktorid ja haridusosakondade juhid tutvuvad meie haridusasutustes koostöö põhimõtete, keskkonnahariduse meetodite ja erivajadusega laste tugisüsteemiga. Külastatakse Tallinna Perekeskust, Tallinna 32. Keskkooli, Konstantin Pätsi Vabaõhukooli, Tallinna 21. Kooli ja Kraavikrõlli Lasteaeda. Keila Koolis kohtutakse Keila linnapea Enno Felsiga, kes tutvustab kohaliku omavalitsuse ülesandeid kooli pidajana. Haridusasutuste ja muuseumide koostöövõimalustega tutvutakse KUMUs, õppekava toetavate keskkonnahariduslike programmidega Silma Õpikojas. Täpsema programmi leiab siit

Ukraina haridustöötajate õpivisiit toimub Eesti arengukoostöö programmi projekti  „SCALE – jätkusuutlikkus ja kriisiohjamine aktiivõppe ja keskkonnateadlikkuse abil“ raames. Projekt keskendub Lvivi ja Lvivi oblasti 38 lasteaia ja kooli keskkonnaharidusliku tegevuse edendamisele, turvalise õpikeskkonna loomisele ning kriisist tingitud pingete leevendamise metoodika tutvustamisele lastevanematele, õpetajatele ja haridusametnikele. Kahe aasta jooksul toimub neli haridustöötajate ja lastevanemate õpivisiiti, kokku tutvub Eesti haridusasutuste hea kogemusega ligi 50 inimest. Projekt kavandati vastavalt 2013.-2015. aastal läbiviidud arengukoostöö projekti „Demokraatlik jätkusuutlik haridus“ tulemustele ja Lvivi koostööpartnerite soove arvestades. Nii eelmist kui praegu käimasolevat projekti juhib MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, finantseerib Välisministeerium Eesti arengukoostöö programmi kaudu. Projekti juht on Georg Aher, ekspert Sirje Aher.