Õppereis "Sisserändajate koolitamise põhimõtted Soomes"

Korraldasime SA Innove tellimusel 12.-14. jaanuaril 2016 õppereisi Helsingisse ja Punkalaidun valda tutvumaks sisserändajate vastuvõtu ja koolitamisega. Kohtusime Soome Punase Risti töötajatega ja külastasime vastuvõtukeskusi. Kooliealiste varjupaigataotlejate ja teiste sisserändajate koolituspõhimõtetega tutvusime Helsingi Meilahden koolis ja Punkalaidumen koolis, nähtut täiendasid eksperdid Soome Kooliametist ja Helsingi Haridusametist. Õppereisi aitas korraldada Tupmo Lähdeniemi Fountain Park LTD-st, kes tutvustas ka uusingut noorte suhtumisest mitmekultuurilisusesse. Õppereisist võtsid osa 16 inimest SA-st Innove, Rajaleidja Keskustest, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tallinna Haridusametist ja koolidest.