1. Tööjuhis: Kaotada kõikjal vaesus.

  Inglise keel, ühiskonnaõpetus, kunst.

 2. Tööjuhis: Näljahäda kaotamine.

  Bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetus, eesti keel.

 3. Tööjuhis: Tervis ja heaolu.

  Ühiskonnaõpetus, bioloogia.

 4. Tööjuhis: Kvaliteetne haridus.

  Karjääriõpetus, ajalugu, geograafia.

 5. Tööjuhis: Sooline võrdõiguslikkus.

  Ühiskonnaõpetus, inglise keel, bioloogia, arvutiõpetus, põhikooli loodusõpetus.

 6. Tööjuhis: Puhas vesi ja sanitaaria.

  Ajalugu, bioloogia ja ühiskonnaõpetus.

 7. Tööjuhis: Jätkusuutlik energia.

  Lõiming: geograafia, matemaatika, kunstiõpetus, eesti keel, ühiskonnaõpetus.

 8. Tööjuhis: Tööhõive ja majanduskasv.

  Ühiskonnaõpetus, majandusõpe, matemaatika.

 9. Tööjuhis: Tööstus, taristu ja innovatsioon.

  Ühiskonnaõpetus, loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond, rakenduste loomise ja programmeerimise alused, globaliseeruv maailm.

 10. Tööjuhis: Ebavõrdsuse vähendamine.

  Geograafia, majandusõpe, bioloogia, inglise keel.

 11. Tööjuhis: Jätkusuutlikud linnad ja asumid.

  Ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia.

 12. Tööjuhis: Säästlik tootmine ja tarbimine.

  Geograafia, ühiskonnaõpetus, eesti keel, kunstiõpetus.

 13. Tööjuhis: Kliimamuutuste vastased meetmed.

  Bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetus, tehnoloogiaõpetus.

 14. Tööjuhis: Ookeanid ja mereressursid.

  Majandusõpe, geograafia, bioloogia, eesti keel .

 15. Tööjuhis: Maa ökosüsteemid.

  Bioloogia.

 16. Tööjuhis: Rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid.

  Inglise keel, ühiskonnaõpetus.

 17. Tööjuhis: Üleilmne koostöö.

  Geograafia, ühiskonnaõpetus, ettevõtlusõpetus.

sdgkaas.PNG