ENG: Oleme mittetulunduslik koolitus- ja nõustamiskeskus - organisatsioon, mille tegevus põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel. Meie tegevus järgib ja propageerib jätkusuutlikkuse ja elukestva õppe põhimõtteid ning aitab omavalitsustel, haridusasutustel ja teistel organisatsioonidel leida omanäolisi arengulahendusi.

  • Juhime avaliku halduse, sh haridus- ja koolikorralduslikke, juhtimisalaseid ning jätkusuutliku arengu ja keskkonnaharidusalaseid projekte;
  • viime läbi organisatsioonide arengut toetavat, sh keskkonna ja säästva arengu alast täiendkoolitust: korraldame seminare, konverentse, ekskursioone ja reise;
  • kirjastame trükiseid.

Meie registrinumber on 80195609, kehtiva koolitusloa number on 7284HTM, eelmiste koolituslubade numbrid on 5748HTM, 4154HTM ja 3422HTM.

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusel HARED on üksteist liiget. Koolituste ja projektide läbiviimisel on meil abiks head partnerid nii Eestist kui teistest riikidest.